top of page
Wenche Skavnes kvadrat.jpg

WENCHE SKAVNES

Sjefskonsulent

BAKGRUNN

Wenche er sjefskonsulent i Relato og er utdannet sivilmarkedsfører fra NMH (BI) med masteroppgave i markedskommunikasjon. Hun har en rekke sertifiseringer innenfor prosjektledelse, endringsledelse og offentlig anskaffelse. 

 

Wenche har lang erfaring fra telecom og offentlig sektor som Politiet og Utenriksdepartementet, hvor hun har ledet store digitaliseringsprosjekter, gevinstrealisering og offentlige IKT anskaffelser. Hun har vært fagleder for prosjektlederne og rådgiverne i to av konsulentselskapene hvor hun har jobbet. Hun har også sittet to perioder som folkevalgt i Oslo bystyre tilknyttet finanskomiteen.

ROLLER

Wenche er mest i flyt når hun får jobbe med strategi, gevinstkartlegging og endringsledelse. Hun er opptatt av at digitalisering og IKT kun er et middel mot målet om gevinstoppnåelse.

KOMPETANSE

Wenche er god til å lede og motivere mennesker og å få organisasjoner til å glede seg gjennom endringsreisen. Hun jobber mellom- og i tre akser: Ledelse, Endringer og IKT. I tillegg er hun opptatt av å sikre at organisasjonen er i stand til å gjennomføre innhøsting av gevinster før prosjektene avsluttes.

HOBBYER

Wenches store lidenskap om dagen er hagearbeid, oppussing og tur/løping med mynden Billie. Hun er også ofte å se i teater eller i operaen.

bottom of page