top of page

UTVIKLING

Vi leverer systemutviklere som kjennetegnes med følgende

IDENTITET

I Relato har vi mennesker som brenner for systemutviklingsfaget. Vi er lidenskapelig opptatt av å bidra inn i alle ledd; fra problemanalyse og arkitekturutforming, til implementasjon, innføring, drift, og videreutvikling. Våre systemutviklere trives best i tverrfaglige kontekster, med utfordrende domener og muligheten for å kunne utgjøre en reell forskjell.

Vi er trygge på oss selv og vår kompetanse, bevisste på konsulentrollen, men aldri ferdig utlært. Det er viktig at våre ansatte får mulighet til å utvikle egen identitet (det være seg innen alt fra skyteknologi og sikkerhet, til konkrete språk og rammeverk). Vi mener dette gir oss gode forutsetninger for å lykkes, og at suksess er noe man oppnår sammen.

Oppstart Development Team
Kode

TILNÆRMING

Systemutviklere i Relato har solid kompetanse innen aktuelle kodespråk, rammeverk, og metoder. Vi vet at det som er riktig for én kunde ikke nødvendigvis er riktig for en annen, og er opptatte av å velge rett verktøy til rett oppgave.

I Relato har vi systemutviklere med en pragmatisk tilnærming til skreddersøm. Vi kjenner mulighetsrommene de ulike økosystemene tilbyr, og unngår gjerne å finne opp hjulet på nytt. Det skal være kvalitet over tjenestene vi leverer, og man skal være trygg på at det som leveres i dag også står seg i morgen.

Mange av våre utviklere har kvalifikasjoner som gir gode forutsetninger i rollen som techlead eller teamlead.

SIKKERHET

I en digital hverdag har vi et ansvar for å sørge for at systemer er sikre og utvikles på en trygg måte. I Relato jobber vi derfor kontinuerlig med sikkerhet gjennom hele utviklingsløpet.

Sikkerhet handler ikke bare om å skrive sikker kode, men også om holdninger og operasjonelle tilnærminger. Sikkerhet er en kontinuerlig prosess, og i Relato jobber vi aktivt for å sikre at våre systemutviklere har relevant og nødvendig kunnskap og verktøy. I Relato kaller vi dette “secure by nature”.

Digital sikkerhetssystem
Datasenter

SKY

Relato har hjulpet flere kunder med skyreisen. Vi har bidratt med å etablere nye systemer i skyen og flyttet eksisterende systemer fra "on premise"-installasjoner til skyen.

Vi har erfaring med å jobbe med de største internasjonale aktørene innen skyteknologi. Vi er godt oppdatert på problemstillinger knyttet til skyreisen. Dersom man gjør skyreisen riktig, er det store gevinster å hente; blant annet gjennom økt ytelse i systemet og kostnadsbesparelser. Også sikkerhet vil kunne bli styrket i skyen, blant annet ved at skyleverandørene sikrer kontinuerlig oppdatering av systemet og tredjeparts programvare.

Relato kan bistå i alle steg i skyreisen, fra initiell arkitektur og forprosjekt, til endelig leveranse på tid, kost og kvalitet. Relato leverer dyktige prosjektledere, arkitekter og utviklere som er godt oppdaterte på moderne skyteknologier.

Relato md_edited.jpg
bottom of page