top of page

LEDELSE

I Relato tror vi på gode relasjoner. Vi tror at god ledelse oppstår når trygghet skapes i samspillet mellom kunde og konsulent. Vi tror på historiefortelling og historienes kraft til å skape motivasjon, fremdrift og en felles forståelse av målet. I de raske omveltningene samfunnet, individer og bedrifter står overfor, utpeker ledelsesevnen seg som en viktig komponent for å lykkes med å tilpasse seg endringene. Disse egenskapene bærer våre konsulenter med seg i alle våre oppdrag.

Arbeider med et prosjekt

PROSJEKTLEDELSE

Å lykkes med IT- og digitaliseringsprosjekter stiller stadig større krav til profesjonell planlegging og gjennomføring. I Relato mener vi at prosjektledelse har to dimensjoner, den tradisjonelle strukturelle tilnærmingen med fokus på planverk og leveranse. Vi tror også på ledelsesdimensjonen i prosjektledelse. Relasjon og trygghet kombinert med kraften av historiefortelling som motivasjon for de involverte. I Relato er prosjektledelse helheten. Våre prosjektledere er sertifisert innen både prosjektledelse og informasjonssikkerhet, og har lang erfaring med IT- og digitaliseringsprosjekter fra både offentlig og privat sektor.

ENDRINGSLEDELSE

Alle prosjekter er endring. I Relato vet vi at for å lykkes med endring må du ha med deg folka. Et hvert prosjekt trenger en tydelig endringsleder som kan navigere endringsreisen for prosjektet. En som kan den strukturelle tilnærmingen. En leder som kan bistå i historiefortellingen, skape motivasjon og trygghet, men bygge opp organisasjonen selv til å eie endringen og sikre resultatet. Våre erfarne endringsledere er sertifisert i Prosci og prosjektledermetodikk, og kombinerer metodeverkene for å sikre en strukturert og tilpasset tilnærming til endring.

vellykket manager
Bedriftspresentasjon

LEDERSTØTTE

Kravene til digitalisering og endring er utfordrende for både offentlige og private virksomheter. Mye ansvar hviler på ledelsen og det er mange strategiske valg å ta stilling til. Relato har rådgivere med lang erfaring fra ledelse av strategi-, omstillings- og digitaliseringsarbeid og som gjerne bidrar med erfaring og råd til ledere og IT-leder i både offentlig og private virksomheter. Våre rådgivere skaper relasjonen der lederne spilles gode.

PORTEFØLJESTYRING

De raske omveltningene fører gjerne til en rekke iverksettelser av prosjekter. Det kan være vanskelig å vite hva som skal prioriteres og hvordan man sikrer gode leveranser. Våre erfarne konsulenter vil bistå med å identifisere, prioritere og igangsette de rette initiativene for å hjelpe din virksomhet i å nå sine strategiske mål.

Lær koffert
bottom of page