top of page

Universell utforming

Universell utforming handler om at tjenester skal være tilgjengelig for alle uavhengig av den enkeltes forutsetninger. Ved å utforme tjenester universelt, gir vi hver enkelt mulighet til å bidra med kunnskap, utfolde seg og delta likt. 

Nødvendig for noen - bra for alle

Når samfunnets krav og individets forutsetninger ikke stemmer overens, oppstår det et funksjonsgap. Dette gapet fører til at individer Ikke har lik forutsetning til å bidra i samfunnet slik at samfunnet og virksomheter mister verdifulle ressurser. Universell utforming handler om å dekke dette funksjonsgapet. 

Samfunnets krav
FUNKSJONSGAP
Individets forutsetninger

Gjelder også ditt system

Norge er i prosess med å innlemme EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA) i nasjonalt regelverk og er etter planen gjeldende fra 28. juni 2025. Det innebærer at alle systemer, nettsider, intranett, ekstranett, og interaktive selvbetjeningsterminaler skal være universelt utformet også for det private. I et marked der 96% av løsningene ikke er universelt utformet, vil det kreve mye ressurser spesielt når bedriftene historisk har valgt å ikke prioritere dette arbeidet. Det vil kreve mange flere spesialister innenfor feltet og alle utviklere som jobber med front-end må også evaluere universell utforming i arbeidet.

Relato tilbyr ekspertise

I Relato bryr vi oss om universell utforming og har ekspertise innenfor feltet som har hjulpet flere virksomheter tidligere med å nå kravene. Vi har utviklet verktøy og produkter til bedrifter som ønsker å kartlegge hvordan de ligger an og hva som må til for å nå universell utforming av sine systemer.

Produktene er tilpasset både utviklere og ledelse i form av én rapport og et verktøy med oppgaver og løsningsforslag til utbedring. Verktøyet kan brukes under utbedring av både utviklere og ledelse til å holde oversikt over gjenstående oppgaver og status. Rapporten gir en enkel oversikt over systemet og er utformet etter uutilsynets tilgjengelighetserklæring. 

Liten

Gjennomgang og vurdering av inntil 10 brukerflater/sider iht. gjeldende WCAG-krav.

Eventuelle feil og mangler avdekkes slik at det er enkelt å iverksette nødvendige tiltak. ​ ​

 

Arbeidet dokumenteres i en sluttrapport med funn.

Kr 30 000,-

Medium

Samme leveranser som for liten UU-kontroll. I tillegg gjelder følgende: ​ ​

  • 20 brukersider/flater iht. gjeldende WCAG-krav.

  • ​Veiledning ift. beste praksis av utnyttede komponenter​

  • Kanban-formatterte oppgaver klar for overlevering til utviklere​

  • Utarbeidelse av tilgjengelighetserklæring

Kr 60 000,-

Stor

Samme leveranser som for medium UU-kontroll. I tillegg gjelder følgende:​ ​

  • Kursing og opplæring​

  • Rådgivning og utvikling

Pris på forespørsel

Foranalyse

Er du usikker på om nettstedet ditt trenger en grundig gjennomgang? Vi tilbyr også en foranalyse som gir deg verdifull innsikt på kort tid. En av våre eksperter vil evaluere nettstedet ditt i løpet av en time, og deretter presentere en kortfattet status, anbefaling for forbedringer og nyttige tips til veien videre. 

 

For kr 1 500,- vil vi ta for oss en nettside på en time. La oss hjelpe deg med å ta nettstedet ditt til neste nivå!

bottom of page