top of page
Collaborating at Work

KULTUREN VÅR

Code of Conduct

samarbeid
All Hands In
Nå toppen

VI DELER KUNNSKAP

Vi deler kunnskap med hverandre, finner rom for å utveksle erfaringer og deler av det vi lærer slik at vi utvikler oss som individer og selskap. Vi er åpne for å prøve nye ting, selv om de er prøvd før.

VI SAMARBEIDER

Vi samarbeider og er inkluderende om felles oppgaver, skaper lagfølelse og videreutvikler oss som lag.

VI FEIRER

Vi har det gøy sammen, feirer suksess og milepæler og bidrar til å skape en positiv vinnerkultur. Det er viktig at vi unngår konkurransekultur som er nedbrytende for individer/fellesskapet.

Knyttnever i solidaritet
Brainstorm Team Meeting
Uformelt forretningsmøte

TILLIT

Relato skal være et trygt sted å jobbe og folk skal føle seg verdsatt. Vi skal kunne delegere og motta oppgaver trygt og samtidig være rause med hverandre.

TAKHØYDE

Det er viktig at vi utfordrer hverandre og skaper en dynamikk som driver oss fremover. Samtidig skal det være soliditet til å tillat uenighet.

RESPEKT

Forskjellighet beriker kulturen vår. For å skape syntese og få mennesker til å løse oppgaver sammen er det grunnleggende at vi respekterer forskjellighet i hverandre.

bottom of page