top of page
  • Forfatterens bildeBjørn Harald Jakobsen

Viktige trusselvurderinger for 2022

For 12.året på rad gjennomføres den årlige kampanjen Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober, hvor målet er å gi nordmenn en tryggere digital hverdag. For å få en tryggere digital hverdag, er det viktig at vi forstår trusselbildet og hvordan vi kan gjøre noe med det. Vi har derfor samlet en oversikt over noen sentrale og åpne trusselvurderinger som er utgitt gjennom 2022. Disse trusselvurderingene gir et grunnlag for å styrke blant annet den digitale sikkerheten i din virksomhet. I tillegg har vi lagt ved Mørketallsundersøkelsen som sier noe om den digitale sikkerhetstilstanden i Norge.

Nasjonalt digitalt risikobilde fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) ble utgitt 6.oktober 2022 og henvender seg til alle ledere og personell med sikkerhetsoppgaver i alle sektorer.


Rapporten tar opp problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, statssikkerhet og individsikkerhet innenfor det digitale domenet.


Du kan laste ned Nasjonalt digitalt risikobilde 2022 ved å trykke på navnet eller bildet av rapporten til venstre.


NSM trusselvurdering (Risiko 2022) ble publisert 11.februar 2022 og beskriver sårbarheter i virksomheter og samfunnet, hvordan trusselaktørene kan utnytte dem og hvilken risiko dette medfører.


Rapporten omtaler også hvordan virksomhetene og myndighetene bør redusere sårbarheter for å gjøre trusselaktørenes jobb vanskeligere.


Du kan laste ned Risiko 2022 ved å trykke på navnet eller bildet av rapporten til høyre.


Nasjonal trusselvurdering (NTV) fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) ble publisert 8.februar 2022 og ser på truslene innenfor landets grenser.


Rapporten setter særskilt fokus på virkemiddelbruken til russisk og kinesisk etterretning, operasjoner mot norske datanettverk, spredning av militær teknologi, strategiske oppkjøp og påvirkning samt fremveksten av ekstreme miljøer med anti-statlige og konspiratoriske holdninger.


Du kan laste ned Nasjonal trusselvurdering 2022 fra PST ved å trykke på navnet eller bildet av rapporten til venstre.

Etterretningstjenestens åpne trusselvurdering (Fokus 2022) ble publisert 11.februar 2022 og beskriver forhold utenfor landets grenser som virker inn på nasjonale sikkerhetsinteresser.


Rapporten belyser at truslene er sammensatte og sektorovergripende og ser spesielt på internasjonal terrorisme, den sikkerhetspolitiske utviklingen i Russland og Kina samt regionale konflikter.


Du kan laste ned Fokus 2022 ved å trykke på navnet eller bildet av rapporten til høyre.

Politiets trusselvurdering ble publisert i februar 2022 og løfter frem utvalgte kriminalitetsstrusler og beskriver forventet utvikling i 2022.


Rapporten beskriver flere områder, men har et eget kapittel for IKT-sikkerhet og digital infrastruktur.


Du kan laste ned Politiets trusselvurdering ved å trykke på navnet eller bildet av rapporten til venstre.

Mørketallsundersøkelsen 2022 fra Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) beskriver den digitale sikkerhetstilstanden i norsk næringsliv og noen offentlige virksomheter, som kan bidra til styrket strukturert og forebyggende sikkerhetsarbeid basert på økt kunnskap om risikobildet og forslag om tiltak for å håndtere risikoen.


Du kan laste ned Mørketallsundersøkelsen ved å trykke på navnet eller bildet av rapporten til høyre.

Om uhellet skulle være ute, så legger vi også ved NSRs nødplakat for digitale angrep. Denne gir en god oversikt over hvem som skal varsles og hvem som kan kontaktes for å få bistand til håndtering av dataangrep samt gjenoppretting.


Vi anbefaler å skrive denne ut og ha tilgjengelig enten i beredskapsplanen eller henge den opp et sted som blir brukt i forbindelse med at virksomheten blir utsatt for digitalt angrep.


Du kan laste ned Nødplakaten ved å trykke på navnet eller bildet av rapporten til venstre.

50 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page