top of page

LØNN

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

BONUS

I tillegg til fastlønn vil du få bonus basert på din faktureringsgrad og evt. bidrag til salg, rekruttering og markedsføring av selskapet. 

PENSJON

Du vil få en fin alderdom ved å jobbe hos oss. Vi setter av i pensjon 6% av lønn mellom 0-7,1G og 15% av lønn mellom 7,1G og 12G. 

FORSIKRING

I tillegg til forsikringene vi plikter å gi deg, får du helseforsikring med behandlingsgaranti samt forsikringer for yrkesreise, ferie- og fritidsreise.

TELEFON OG PC

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

MOBIL-ABONNEMENT

RABATTER

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

KURS

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

FAGDAGER

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

SOSIALT

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

TURER

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

FAMILIE

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

FERIE

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

PERMISJON

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

HELSE

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

SYKDOM

Vi tilbyr en høy fastlønn slik at du skal kunne gi deg økonomisk stabilitet og møte dine forpliktelser.

bottom of page