top of page
  • Forfatterens bildeBjørn Harald Jakobsen

Karianne Fåland som seniorkonsulent i Relato

Karianne startet 2.januar som seniorkonsulent i Relato. Hun kommer fra stilling som senior systemutvikler i Knowit. Karianne er en erfaren seniorkonsulent med arbeidserfaring fra IT-bransjen siden 2011. Hun har jobbet i store, komplekse utviklingsprosjekter i både offentlig og privat sektor, og innehatt roller som scrum master, funksjonell arkitekt og utvikler.


Karianne Fåland

I starten av karrieren opparbeidet Karianne seg en faglig tyngde særlig innen Java, men har de siste årene programmert i TypeScript. Utviklingsoppgavene har vært innenfor området brukergrensesnitt, serverside forretningslogikk og ulike former for integrasjon. Hun har jobbet både frontend og backend, men har i sitt siste prosjekt valgt å jobbe backend. Her har hun blant annet fått erfaring med Node.js, TypeScript, GraphQL, Kubernetes, Docker og Kustomize. Alle prosjektene hun har deltatt i har benyttet Scrum som metodikk, og i flere prosjekter har hun hatt rollen som Scrum Master.

Vi stiller henne spørsmål om hvorfor hun valgte nettopp Relato, og får som svar: «Menneskene som jobber i Relato! Her er det faglig sterke og hyggelige mennesker, som jeg har stor tro på og tillitt til», svarer hun før hun engasjert fortsetter: «Jeg har alltid hatt et ønske om å jobbe i et mindre og ungt selskap, med den påvirknings- og skapermuligheten som følger med. Men uten de riktige menneskene på laget, hadde et slikt bytte aldri vært aktuelt for meg».

Vi spør henne videre om hva hun brenner for og hva som er hennes faglige superkraft: «I tillegg til det rent tekniske, er kommunikasjon utrolig viktig. Som utvikler, jobber man gjerne i tverrfaglige team, og da er det viktig at alle drar i samme retning og har samme forståelse av hva som skal løses og hvordan. Her mener jeg at kommunikasjon spiller en stor rolle, og som utvikler er det viktig at jeg kan forklare kodetekniske løsninger på en måte som inkluderer alle i samtalen».

Hva er din ambisjon for årene som kommer? «Jeg ønsker å utvikle meg enda mer teknisk, gjerne få enda mer erfaring og faglig tyngde innen skyløsninger og mikrotjenester. På sikt vil jeg utfordre meg selv i en arkitektrolle».

Det er flere i Relato som har hatt gleden av å jobbe med Karianne tidligere og har lært henne å kjenne som en svært kompetent utvikler og en person som er opptatt av å tilrettelegge for god oppgaveflyt og godt samspill i prosjektene. «Karianne leverer klokkerent på energi, vilje og integritet og har et sett ryggmargsreflekser som passer oss perfekt!», sier daglig leder Lasse Udjus.


Vi ønsker Karianne varmt velkommen og gleder oss til å bli bedre kjent med henne!

184 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page