top of page
  • Forfatterens bildeBjørn Harald Jakobsen

Endringer i styresammensetningen i Relato

Ved generalforsamling den 25.november 2021 ble Ingvild Myhre valgt som ny styreleder i Relato.


Vi er veldig glade for at Ingvild Myhre har takket ja til rollen som styreleder i Relato. Vi har blitt godt kjent gjennom samarbeid i styret siste 2 årene, og er forventningsfulle til den videre reisen sammen med Ingvild ved roret. Ingvilds erfaring fra ledelse innen IT-, sikkerhet, og kunnskapstunge virksomheter kommer svært godt med når vi bygger fremtidens kunnskapsmiljø innen sikker IT, ledelse og utvikling i Relato”, sier Lasse Udjus, som er daglig leder i Relato.


«Da jeg ble spurt om å påta meg vervet som styreleder i Relato var det en glede å kunne si ja. Feltet cybersikkerhet er ofte framme i nyhetsbildet, noe som skyldes at trusselbildet mot våre bedrifter og institusjoner er globalisert. Relato har med sin kompetanse og erfaring gode muligheter til å vokse og videreutvikle seg som en nasjonal ressurs innen dette viktige området», sider Ingvild Myre, styreleder i Relato.

Etter generalforsamlingen ser styret i Relato slik ut:

  • Ingvild Myhre, styreleder

  • Bjørn Harald Jakobsen, styremedlem

  • Hans Stubberud, styremedlem

  • Lasse Udjus, styremedlem

  • Vegard Akersveen, styremedlem

Om Ingvild Myhre:

Ingvild Myhre er født i 1957 og kommer fra Narvik i Nordland fylke. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU med hovedoppgave hos Forsvarets Forsknings Institutt.


Ingvild har bakgrunn som administrerende direktør i Alcatel Telecom Norge og Telenor Mobil, samt konsernsjef for Network Norway. Hun har i tillegg vært leder for fagrådet for sertifisering av IT-sikkerhet (SERTIT) i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Ingvild er daglig leder for iStyrelsen som er et kompetansemiljø for eierstyring og selskapsledelse. Hun har mer enn 20 års erfaring fra styrearbeid og har flere styreroller i norsk næringsliv.

49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page