Tjenester

Informasjonssikkerhet

Vi har kunnskap og erfaring til å balansere sporbarhet, integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet

Risikostyring

Vi gjennomfører verdivurderinger av informasjon, kartlegging av risiko og sårbarheter, identifisering av riktige og hensiktsmessige tiltak

Informasjonsforvaltning

Vi utarbeider og implementerer strategier for virksomhetsarkitektur,  informasjonsforvaltning og samhandling

Våre kjerneverdier

Vår kjernevirksomhet er å levere høy verdi der vi er. Vi gjør det med energi, vilje og integritet. 

ENERGI

til å lede endring


VILJE

til å levere


INTEGRITET

til å gjøre det rette

Kontakt oss

BESØKSADRESSE

Pier X, Aker Brygge

Bryggegata 3, 0250 Oslo, Norway

Kontakt oss

Tlf : + 47 970 36 244

POSTADRESSE

Wildenveybakken 12

0766 Oslo, Norway

ORG. NUMMER

NO 920 456 464 MVA