Linn Holm som seniorkonsulent i Relato

Posted Posted in Uncategorized

Linn startet i mai som seniorkonsulent i Relato. Hun kommer fra CGI Norge, tidligere Accando, og har tidligere jobbet flere år i Accenture. Linn er sertifisert endringsleder med over 10 års erfaring som endrings- og prosjektleder, og har jobbet for flere store selskaper, på tvers av både sektorer og landegrenser. Hun har bakgrunn fra BI […]

Juni Melting som konsulent i Relato

Posted Posted in Uncategorized

Juni startet som konsulent i Relato i mars. Hun kommer fra rollen som prosjektleder i Helsedirektoratet, hvor hun har jobbet med utredning og innføring av velferdsteknologi. Hun har bakgrunn fra NTNU med en master i Europastudier, med internasjonal erfaring fra Norges delegasjon til Europarådet i Strasbourg og Trøndelags Europakontor i Brussel. Fersk fra mammapermisjon er […]

Nytt styremedlem i Relato

Posted Posted in Uncategorized

I generalforsamling den 25.februar 2020 ble Ingvild Myhre valgt inn som nytt styremedlem i Relato. «Vi er svært glade for at Ingvild Myhre har takket ja til å tre inn i styret. Ingvild har bakgrunn fra ledelse og rådgivning i store selskaper, samt solid erfaring med styrearbeid i flere relevante teknologibedrifter. Med denne bakgrunnen, hennes […]

Politi

Digitalisering av Politiet

Posted Posted in Uncategorized

Relato har sammen med MetierOEC og andre partnere vunnet en 4års rammeavtale bestående av konsulentstøtte til digitalisering av Politiet. Politiet mot 2025 har et fremtidsbilde med fire strategiske temaer; I forkant av kriminaliteten, Tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet Trygghet i det digitale rom Et moderne og kompetent politi Det digitale løftet er en nødvendighet for […]

NAV

Relato som partner med MetierOEC i 800 MNOK avtale med NAV

Posted Posted in Uncategorized

I samarbeid med MetierOEC og andre partnere treffer Relato blink nok en gang i et offentlig anbud for å levere tjenester til NAV innen følgende områder: Ledelsesstøtte og -utvikling Virksomhets- og organisasjonsutvikling Prosjektledelse og -rådgivning Avtalens varighet er 2 år, med opsjon på ytterligere 1 + 1 år med en estimert verdi på 200 MNOK […]