Uncategorized

Nytt styremedlem i Relato

I generalforsamling den 25.februar 2020 ble Ingvild Myhre valgt inn som nytt styremedlem i Relato.

«Vi er svært glade for at Ingvild Myhre har takket ja til å tre inn i styret. Ingvild har bakgrunn fra ledelse og rådgivning i store selskaper, samt solid erfaring med styrearbeid i flere relevante teknologibedrifter. Med denne bakgrunnen, hennes aktive deltakelse og innsikt i næringslivet lover bare godt for oss», sier Reidar Grevskott, styreleder i Relato.

«Relato er et spennende selskap som leverer relevante tjenester som bare vil bli mer etterspurt fremover. Jeg ser frem til å bidra og være med på å tilrettelegge for bærekraftig vekst av selskapet. I tillegg gleder jeg meg til å bli bedre kjent med styret og ledelsen», sier Ingvild Myhre.

Etter generalforsamlingen ser styret i Relato slik ut:

  • Reidar Grevskott, styreleder
  • Lasse Udjus, styremedlem
  • Hans Stubberud, styremedlem
  • Bjørn Harald Jakobsen, styremedlem
  • Ingvild Myhre, styremedlem

Om:

Ingvild Myhre er født i 1957 og kommer fra Narvik i Nordland fylke. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU med hovedoppgave hos Forsvarets Forsknings Institutt.

Ingvild har bakgrunn som administrerende direktør i Alcatel Norge og Telenor Mobil, samt konsernsjef for Network Norway. Hun har i tillegg vært leder for fagrådet for sertifisering av IT-sikkerhet (SERTIT) i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Ingvild er daglig leder for iStyrelsen som er et kompetansemiljø for eierstyring og selskapsledelse. Hun har mer enn 20 års erfaring fra styrearbeid og har flere styreroller i norsk næringsliv.