Uncategorized

Digitalisering av Politiet

Politi

Relato har sammen med MetierOEC og andre partnere vunnet en 4års rammeavtale bestående av konsulentstøtte til digitalisering av Politiet.

Politiet mot 2025 har et fremtidsbilde med fire strategiske temaer;

  • I forkant av kriminaliteten,
  • Tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet
  • Trygghet i det digitale rom
  • Et moderne og kompetent politi

Det digitale løftet er en nødvendighet for dette fremtidsbilde og innebærer bidrag fra Metier OEC og andre de neste 4 år.

Avtalen ble inngått november 2019.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

  • Reidar Grevskott, Chief Marketing Officer, tlf: +47 920 58 410