top of page
Geir Ove Jenssen kvadrat.jpg

GEIR OVE JENSSEN

Sjefskonsulent

BAKGRUNN

Geir Ove jobber som sjefskonsulent i Relato, og er utdannet som sivilingeniør i datateknikk fra NTNU med hovedoppgave fra RWTH-Aachen, Tyskland. Han har ledelse og prosjektledelse/ -økonomi fra BI i Oslo. Han har en rekke sertifiseringer innen IKT. 


Han har jobbet hele karrieren i grensesnittet mellom teknologi, prosjektledelse, marked og organisasjon i både store programmer og prosjekter. Han har mer enn 25 års erfaring i mobil- og telekomsektoren i Norge og Sverige, samt erfaring fra kraftsektoren og innen atomsikkerhet. Han har innehatt stilling som CTO.

ROLLER

Geir Ove har jobbet med prosjektledelse og tjenesteansvar hos de store norske mobiloperatørene Telenor, Telia, Tele2/Network Norway. Arbeidet har medført utvikling av og innføring av nye tjenester og prosesser. 


Han har vært CTO hos mobiloperatøren Chilimobil AS. Der endret han hele IT-arkitekturen, og bidro til stor kundevekst og svarte tall. Han vært med på å starte to selskaper i telekombransjen. Han er fagekspert innen digitalisering og IKT for Norges Forskningsråd. 


Han har vært nær 2 år hos Statnett, i et prosjekt med forretningsdesign og i et fellesprosjekt med Svenska Kraftnät for digitalisert driftsfunksjon i det nordiske kraftsystemet. For tiden er han programkoordinator hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Han har erfaring fra flere bransjer med å løse digitale utfordringer som skapes av nye lover, forskrifter, EU-reguleringer og internasjonale forpliktelser. 

KOMPETANSE

Geir Ove er spesialist på prosjektledelse, forretningsutvikling og IKT-drevne endringer i virksomheten, samt innen mobil- og telekommunikasjon. Han tror det ligger stor merverdi i å forbedre den digitale samhandlingen med kunder, partnere og brukere. Han er svært opptatt av å lykkes med leveransene ved å skape god samhandling på tvers i egen organisasjon.

HOBBYER

Geir Ove er en trivelig kar fra Trøndelag. På fritiden liker han å løpe eller sykle i Marka. Når anledningen byr seg en helg, så er han klar for en topptur i fjellet eller kiting.

bottom of page