top of page
Andreas Marthiniussen kvadrat.jpg

ANDREAS MARTHINUSSEN

Seniorkonsulent

BAKGRUNN

Andreas er seniorkonsulent i Relato og har etter noen år med dataanalyse jobbet mange år med prosjektledelse, produktledelse og endringsledelse i Telia, Schibsted og start-ups. Han er utdannet master i adferdsøkonomi fra University of Warwick og har i tillegg en bachelor i psykologi fra Cardiff University. Andreas har ledet flere vellykkede produkt- og IT-lanseringer med et smidig fokus. 

ROLLER

Andreas har jobbet mye som produktsjef, teamleder for smidige team, samt endringsleder. Felles for alle rollene har vært et brennende engasjement for bygging av vinnerkultur i høy-presterende team. Det skapes ved å sette tydelige mål samtidig som man feirer alle store og små seiere.

KOMPETANSE

Andreas er sertifisert prosjektleder og har bred erfaring med digital produktutvikling. Om kunden i tillegg har et whiteboard, post-its og noen tusjer, så er workshoppen i gang. Andreas har et smittsomt engasjement og kjennetegnes av en utpreget analytisk tilnærming til komplekse problemstillinger. Han er dermed godt vant med å bruke data og innsikt som verktøy for å fatte riktige beslutninger. Dette kombineres kompetansemessig med et tydelig fokus på det mellommenneskelige aspektet. I sum bidrar dette til fornøyde ansatte som leverer vellykkede prosjekter.

HOBBYER

Det meste her i livet er gøy for Andreas. Han er hobbyprogrammerer, spiller squash, elsker å treffe mennesker, lager god mat om du vil opp i vekt, og selv om det ikke synes, så er han glad i styrketrening. Hvis det blir mer tid til overs i døgnet, så går han tur med corgien sin, Charlie.

bottom of page